Medytacja

Medytacja, to naturalny stan ludzkiego umysłu – stan spokoju, otwartości, uważności. Praktyki medytacji naucza się od ponad dwóch i pół tysiąca lat, jako drogi uświadomienia sobie piękna i magii zwyczajnego świata, bez agresji, czy manipulacji.

Medytacja oparta na uważności i świadomości jest istotą wszystkiego, co robimy w Ośrodku Medytacji Shambhali. Ta starożytna praktyka poznawania samego siebie jest osadzona w prostym, lecz rewolucyjnym założeniu, iż każda ludzka istota jest zdolna do doskonalenia wrodzonej równowagi, jasności i siły umysłu – by być bardziej świadomym oraz by rozwijać współczucie i zrozumienie, niezbędne do prawdziwej troski o siebie i świat.


Sakyong Mipham Rinpoche

„Poprzez praktykę medytacji możemy nawiązać przymierze z własnym umysłem. Wówczas to my władamy nim, a nie on nami. Każdy może podjąć taką praktykę. Choć zakorzeniona w buddyzmie, stanowi znakomite uzupełnienie każdej tradycji duchowej. Jeśli chcemy przezwyciężyć wewnętrzny zamęt i cierpienie, jeśli chcemy przynieść pożytek innym ludziom, to musimy podjąć wysiłek zrozumienia natury i sposobu funkcjonowania naszego umysłu. Gdy dowiemy się, jak funkcjonuje nasz umysł, zdamy sobie również sprawę, jak uwarunkowane jest nasze życie. To nas odmieni.” – Sakyong Mipham Rinpoche