Czym jest Shambhala?

Shambhala jest międzynarodową społecznością osób zainspirowanych wizją wg. której wszystkie istoty posiadają naturę podstawowej dobroci. Owa wrodzona mądrość może być rozwijana jako wsparcie dla codziennego życia oraz pomóc w wielu wyzwaniach jakie napotyka dzisiejszy świat.

Shambhala jest otwarta dla ludzi różnych tradycji, wierzeń i środowisk. Łączą się by razem praktykować medytację oraz wspólnie budować kulturę, która kultywuje godność i zdrowie psychiczne we wzrastająco chaotycznym i pełnym stresu świecie. Każda grupa i każdy ośrodek Shambhali powiązane są ze sobą przez Linię oraz Nauki Shambali, tworząc międzynarodową społeczność opartą na wspólnej inspiracji.

group-laughingTo ponad dwieście ośrodków i grup w pięćdziesięciu krajach na sześciu kontynentach. Poza medytacją, naukami i kontemplacyjną praktyką Shambhala oferuje nauczanie w dziedzinach sztuki oraz szeroki wachlarz społecznych aktywności. Cechą wyróżniającą Shambhalę jest jej uniwersalność, którą różne lokalne kultury wyrażają na wiele różnych sposobów.

Społeczność Shambhali zorganizowana jest na zasadzie klasycznej mandali, czyli koncentrycznego wzoru wzajemnych relacji, którego środkową zasadą jest Linia i Nauki Shambhali. Międzynarodowa administracja Shambhali znajduje się w Halifaxie, Kanadzie. Centrum europejskich struktur administracyjnych jest Berlin.

Smile-at-Fear3Lokalni nauczyciele, instruktorzy medytacji oraz liderzy wyznaczeni są przez dzierżyciela Linii Shambhali – Sakyonga. Ich zadaniem jest prowadzić na ścieżce treningu Shambhali, zapewniając osobiste wsparcie w studiach i praktyce tych nauk.

Każda lokalna grupa oferuje ten sam zestaw nauk i praktyk, oraz dzieli wspólną globalną aspirację tworzenia dobrego ludzkiego społeczeństwa. Shambhala jest organizacją non­profit finansowaną z datków jej członków oraz osób wspierających jej działania, jak również z opłat za udział w programach, warsztatach i wykładach.

Tekst w oparciu o stronę: http://shambhala.org/about-shambhala/shambhala-global-community/
Tłumaczenie: Bartłomiej Kociemba