Wyzwania współczesnego świata, jak sobie z nimi radzić. Online /Challenges of the modern world and how to deal with them. Online

Krakow/310c41be-3cbf-4d69-b04a-bc99f0f95e88.jpg
Data:
sobota 25 maja 2024 (18:00 -19:00)
Miejsce:
Shambhala Krakow
Nauczyciel : Fleet Maull
Koordynator : Mirosław Flokiewicz
Osoba do kontaktu : Mirosław Flokiewicz
(normalny) : PLN30

ENGLISH SCROLL DOWN

Zapraszamy na otwarty wykład, spotkanie z dm Fleetem Maullem, który w jego trakcie pomoże nam jak sobie radzić z wyzwaniami współczesnego świata, w którym jest coraz więcej napięć i zagrożeń. Mamy obecnie dwa poważne konflikty zbrojne, jeden w bezpośrednim sąsiedztwie, w Ukrainie. Drugi na bliskim wschodzie, ale mogącym mieć globalne konsekwencje. Mamy też narastające niepokoje w Polsce i w Unii Europejskiej. Mamy narastające podziały, antagonizmy, kryzys klimatyczny, ekonomiczny i uchodźczy. Coraz bardziej problematyczna staje się dominacja w naszym życiu sztucznej inteligencji. Wszystko to może nas przytłaczać i wzbudzać poczucie klaustrofobii, poczucia, że jesteśmy w ślepej uliczce. Jak sobie z tym wszystkim radzić w sposób świadomy i otwarty postara się nam podpowiedzieć dr Fleet Maull. Podczas spotkanie będziemy uczyć się jak zadbać o swój dobrostan w tych czasach pełnych chaosu, lęku i niepewności. 

l: Acharya dr Fleet Maull

Wieloletni bliski uczeń Czogjama Trungpy Rinpocze i Sakjonga Miphama Rinpocze, związany z Shambhalą od lat 70-tych, studiował psychologię kontemplatywną, psychoterapię transpersonalną, założyciel i dyrektor organizacji wspierających resocjalizację więźniów. Sensei w tradycji Zen Peacemaker, organizator i uczestnik odosobnień "Bearing Witness" w byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau. Konsultant i trener biznesowy, wykładowca na Uniwersytecie Naropy.

Wykład będzie prowadzony w języku angielskim z polskim tłumaczeniem.                                        Rejstracja do 24 kwietnia 2024.                                                                           Sugerowana darowizna: 30 zł.

Shambhala Kraków                                                                                                     ul. Miodowa 32/5, 31-052 Kraków                                                                                Alior Bank S.A. oddział Kraków                                                                                  98 2490 0005 0000 4500 8581 0440

ENGLISH

We invite you to an open lecture and a meeting with Dr. Fleet Maull, who will help us deal with the challenges of the modern world, in which there are more and more tensions and threats. We currently have two serious armed conflicts, one in the immediate vicinity, in Ukraine. The second one is in the Middle East, but one that could have global consequences. We also have growing unrest in Poland and the European Union. We have growing divisions, antagonisms, a climate, economic and refugee crisis. The domination of artificial intelligence in our lives is becoming increasingly problematic. All this can overwhelm us and give us a feeling of claustrophobia, a feeling that we are at a dead end. Dr. Fleet Maull will try to tell us how to deal with all this consciously and openly. During the meeting, we will learn how to take care of our well-being in these times full of chaos, fear, and uncertainty.

Dr Fleet Maull

A long-time close student of Chogyam Trungpa Rinpoche and Sakyong Mipham Rinpoche, associated with Shambhala since the 1970s, studied contemplative psychology, transpersonal psychotherapy, founder and director of organizations supporting the rehabilitation of prisoners. Sensei in the Zen Peacemaker tradition, organizer and participant of the "Bearing Witness" retreats in the former German Nazi concentration and extermination camp Auschwitz-Birkenau. Consultant and business trainer, lecturer at Naropa University.

Registration until April 27, 2024.

Suggested donation: PLN 30.

Shambhala Kraków                                                                                                    ul. Miodowa 32/5, 31-052 Kraków                                                                          Alior Bank S.A. oddział Kraków                                                                                    98 2490 0005 0000 4500 8581 0440