Wielkie Słońce Wschodu - Trening Shambhali

Szczecin/GES2.jpg
Data:
piątek 1 marca 2024 (18:30 -20:30)
sobota 2 marca 2024 (10:30 -19:30)
niedziela 3 marca 2024 (10:30 -18:00)
Miejsce:
Shambhala Szczecin
Nauczyciel : Sarah Coleman
Koordynator : Piotr Witkowski
Osoba do kontaktu : Ania Jędruch
Price 1 : PLN500.00

Wielkie Słońce Wschodu
to program, który rozpoczyna drugi cykl Treningu Shambhali. Po ukończeniu 5 pierwszych poziomów Treningu Shambhali, na których gruntownie poznawaliśmy praktykę medytacji, mamy teraz możliwość wejścia na Świętą Ścieżkę. Wnosimy nasze umiejętności medytacyjne w życie codzienne i rozbudzamy nasze wrodzone zdolności postrzegania świata jako świętego miejsca. Odnajdujemy głębszy sens bycia na tym świecie. 

Program składa się z wykładów, prowadzonych sesji medytacyjnych, medytacji podczas chodzenia, rozmów w grupach oraz rozmów indywidualnych z instruktorem medytacji.

Nauczycielka: Sarah Coleman

Sarah Coleman – Amerykanka, nauczycielka w mandali buddyzmu Shambhali. Od 1972 roku uczennica Chögyama Trungpy Rinpocze, a następnie Sakyonga Miphama Rinpocze. Przez wiele lat redagowała dzieła Trungpy Rinpocze. Naucza buddyzmu i Treningu Shambhali od ponad 40 lat. Od 1996 roku mieszka i naucza w Europie. Obecnie mieszka w Barcelonie.

sugerowana darowizna: 500zł (420zł do 15 lutego),
dla osób powtarzających 250zł.
Darowizny można wpłacać na konto:
44 1440 1143 0000 0000 0467 8338
z dopiskiem - darowizna na Wielkie Słońce Wschodu

koordynator: Piotr Witkowski (792-041-533, [email protected])

Serdecznie zapraszamy

ENGLISH

Great Eastern Sun
This is the first program in the second cycle of Shambhala Training.
After completing the first cycle of 5 levels of Shambhala Training, in
which we learned how to meditate, we now enter the second cycle, the
beginning of the sacred path. We bring our meditation skills to everyday
life and awaken our innate abilities to see the world as a sacred place.
We find a deeper meaning to our existence in this world.
 
The program consists of lectures, guided meditation sessions, walking
meditations, group conversations and individual conversations with a
meditation instructor.
 
Teacher: Sarah Coleman
 
Sarah Coleman is an American teacher who has worked in the Shambhala
Buddhism tradition since 1972. She was a student of Chögyam Trungpa
Rinpoche and an editor of his writings, and then a student of Sakyong
Mipham Rinpoche. She has been teaching Buddhism and Shambhala Training
for over 40 years, and has been living and teaching in Europe since 1996.
She currently lives in Barcelona.
 
Suggested donation: PLN 500 (PLN 420 until February 15),
Reduced price for those repeating the program: PLN 250.
Donations can be made to the account:
44 1440 1143 0000 0000 0467 8338
Please add a note: “The Great Eastern Sun”
 
Coordinator: Piotr Witkowski
Tel: 792-041-533