Wykład otwarty do programu Podstawowa Dobroć 3 - Co jest rzeczywiste? / Open talk to The Basic Goodness 3 - What Is Real ?

CIEL_Images/Berlin_Shambhala_ka.jpg
Data:
piątek 5 listopada 2021 (19:30 -21:00)
Miejsce:
Shambhala Krakow
Nauczyciel : Acharya Fleet Maull
Koordynator : Mirosław Flokiewicz
(normalny) : PLN30

FOR ENGLISH VERSION PLEASE SCROLL DOWN

 Zapraszamy na otwarty wykład wprowadzający do programu „Co jest rzeczywiste?” Na programie tym będziemy się przyglądali, jak bardzo znaczące, tak naprawdę, jest to pytanie dla naszego życia.
Będziemy również próbowali  sobie odpowiedzieć, co tak naprawdę jest rzeczywiste a także skupimy się na badaniu fenomenalnego świata. Zapoznamy się z  niektórymi z podstawowych nauk buddyjskich, takimi jak nietrwałość, proces postrzegania, „umysł” i pustka. Będziemy  odkrywali i starali się doświadczyć świętości świata, jego magii i cudowności naturalnych elementów. W tym programie jest również zawarty element ekologiczny.

Nauczyciel: Acharya dr. Fleet Maull 

Wieloletni bliski uczeń Czogjama Trungpy Rinpocze i Sakjonga Miphama Rinpocze, związany z Shambhalą od lat 70-tych, studiował psychologię kontemplatywną, psychoterapię transpersonalną, założyciel i dyrektor organizacji wspierających resocjalizację więźniów. Roshi w tradycji Zen Peacemaker, organizator i uczestnik odosobnień "Bearing Witness" w byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady Auschwitz-Birkenau. Konsultant i trener biznesowy, wykładowca na Uniwersytecie Naropy.

Miejsce wykładu:

Ogród Harmonii - sala na poddaszu, II pietro

ul. Przybyszewskiego 13

https://www.ogrodharmonii.pl/

 

RAMOWY HARMONOGRAM:

Piątek (06 listopada) - wieczorny wykład 19:00-21.00     

Bardzo prosimy przyjść przynajmniej 10 min wcześniej!

Dziękujemy!  

Warunkiem ukończenia treningu jest udział w całości programu (piątek-niedziela).

Sugerowana darowizna za wykład: 30 zł

Nie dotyczy to osób zarejestrowanych na program!

 Zniżki: członkowie Shambhali 10%, w szczególnych wypadkach możliwość uzgodnienia innej wysokości opłaty lub rozłożenia jej na raty.

Potwierdzeniem rejestracji i rezerwacji miejsca na wykład jest wpłata w wysokości 30zł z dopiskiem "Wykład - Podstawowa Dobroć 3" na konto:
Shambhala Kraków
Alior Bank S.A. O/Kraków
98 2490 0005 0000 4500 8581 0440

ENGLISH VERSION

We invite for an open talk to the the third and final part of Basic Goodness Serious program. During it we ask "What is real?" and we look at how significant this question is for our lives.
During this program, we will try to answer what is really real and we will also focus on exploring the phenomenal world. We will explore some of the basic Buddhist teachings, such as impermanence, the perception process, "mind" and emptiness. We will discover and try to experience the holiness of the world, its magic, and the wonder of natural elements. There is also an ecological element in this program.

Teacher: Acharya Dr. Fleet Maull

Long-time close student of Chogyam Trungpa Rinpoche and Sakyong Mipham Rinpoche, associated with Shambhala since the 1970s, he studied contemplative psychology, transpersonal psychotherapy, founder and director of organizations supporting the rehabilitation of prisoners. Sensei in the Zen Peacemaker tradition, organizer and participant of the "Bearing Witness" retreats in the former German Nazi concentration and extermination camp Auschwitz-Birkenau. Consultant and business trainer, a lecturer at Naropa University.

FRAMEWORK SCHEDULE:

Friday (November 06) - evening lecture 19: 00-21.00 Saturday  

Suggested donation if you take part just in the talk: PLN 30 

Confirmation of registration and reservation of a place on the talk is the payment of PLN 30 with the note "Basic Goodness 3 -Talk" to the account:
Shambhala Krakow
Alior Bank S.A. O / Krakow
98 2490 0005 0000 4500 8581 0440