Wykład Otwarty - Jak zaufać w czasach konfliktu?

Szczecin/ramsted.jpg
Data:
środa 11 wrzesień 2019 (18:30 -20:00)
Miejsce:
Shambhala Szczecin
Nauczyciel : Dr. Martin Ramstedt
Koordynatorka : Małgorzata Dudzińska
Osoba do kontaktu : Małgorzata Dudzińska
Oplata : PLN15

Serdecznie zapraszamy na wykład pod tytułem “Jak zaufać w czasach konfliktu?”
Wykład odbędzie się 11.09.2019 środa, o godzinie 18:30 w ośrodku Shambhali przy ulicy Śląskiej 8/4.

Wykład poprowadzi gość z Berlina, dr Martin Ramstedt.

Sugerowana darowizna na pokrycie kosztów zorganizowania wykładu: 15 zł
(ENGLISH VERSION BELOW)

Jak zaufać w czasach konfliktu

Kiedy znajdujemy się w sytuacji konfliktu zazwyczaj umyka nam, że nasz umysł gwałtownie się zawęża a nasze serce zamyka, nasze ciało sztywnieje i czujemy się całkowicie skrępowani. W takich warunkach mamy tendencję do wpadania w jeden z trzech wzorców reakcji, które uruchamiają się niemal automatycznie: (1) agresywnie śpieszymy do konfliktu, (2) raptownie uciekamy od konfliktu, (3) albo staramy się aktywnie nie zauważać konfliktu. Te trzy wzorce zaciemniają naszą percepcję, tak że w końcu tracimy kontakt zarówno z całą sytuacją, jak i z samym sobą. Wpływa to negatywnie na naszą zdolność do zaufania mądrości danej sytuacji oraz inteligencji zaangażowanych w nią osób. Prawdopodobnie czujemy się oszukani, osłabieni i odseparowani.
Podczas wieczoru, z pomocą krótkich ćwiczeń, będziemy sprawdzać jak możemy odzyskać zaufanie, jak ponowne połączyć się z naszą percepcją i intuicją, jak otwierać się na ludzi i sytuację taką jaka jest. Odnajdowanie zaufania nie oznacza, że ufamy ślepo, ale że zauważamy możliwość otwarcia się. Możemy w nim poczuć szansę pracy z każdym konfliktem.

Dr Martin Ramstedt jest społecznym i kulturowym antropologiem oraz certyfikowanym mediatorem. Studiował głębokie słuchanie z Rosamund Oliver i uważną komunikację z Susan Gillis Chapman i Gregorym Heffronem. W 1979 przyjął schronienie z Lamą Thubten Yeshe, a od roku 1991 jest studentem Sakyonga Miphama Rinpocze.


(ENGLISH VERSION BELOW)

How to Trust in a Time of Conflict

When we find ourselves in any kind of conflict, we usually miss noticing how our mind rapidly narrows and our heart shuts down, while our body cramps up until we feel completely awkward. In such a condition, we tend to fall into one of three reactive patterns that set in almost automatically: (1) we aggressively rush into the conflict, (2) we abruptly rush from the conflict, (3) or we seek to actively blind ourselves to the fact that a conflict is actually taking place around us. These three patterns cloud our perception even further, until we finally lose touch with the whole situation as well as ourselves. This naturally effects negatively our capacity to truly trust the wisdom of the situation, and the intelligence of the people involved. We possibly feel duped, weakened and estranged. During the evening, with the help of short exercises, we will explore how we can find trust again, by reconnecting with our perception and intuition, by opening up to the situation as it is, and the people involved. Finding trust does not mean that we trust blindly, but that we realize that an opening is taking place, in which we can embrace the possibility that any conflict might actually be workable.
Dr. Martin Ramstedt is a social and cultural anthropologist and a certified mediator. He has studied deep listening with Rosamund Oliver and mindful communication with Susan Gillis Chapman and Gregory Heffron. In 1979, he took refuge with the late Lama Thubten Yeshe, and since 1991, he is a student of Sakyong Mipham Rinpoche.