QiGong Poziom 3 / QiGong Level 3

Szczecin/qi_gong_symbol.jpg
Data:
sobota 2 listopad 2019 (09:00 -20:30)
niedziela 3 listopad 2019 (09:00 -17:00)
Miejsce:
Krakow
Nauczyciel : Sophie Leger
Koordynatorka : Anna Lorenc-Duda
Osoba do kontaktu : Anna Lorenc-Duda
(normalny) : PLN400
(early bird ) : PLN350
Warsztat Taoistycznego QiGong w linii przekazu Evy Wong.

(For English please scroll down)

Zapraszamy na unikalne zajęcia QiGong - Poziom 3. Podczas warsztatów
uczestnicy poznają Pięć Zwierzęcych form Hua Tu: formę tygrysa -
wzmacniającą ccięgna; formę niedźwiedzia - wzmacniającą kości; formę
jelenia - zachowującą energię rozrodczą; formę małpy -  poprawiającą
zwinność oraz formę ptaka - rozwijając równowagę.
Na warsztacie poznamy również Gimnastykę Czerwony Feniks oraz
Przewodnik Nieśmiertelnych do Samodzielnego Masażu i Regulacji
Oddechu, praktyki służące do usuwania zatorów w meridianach,
wyrównywania kręgosłupa dla optymalnej cyrkulacji qi oraz wzmacniania
ścięgien, kości i mięśni.

Zaprezentowane zostaną również kolejne postawy na stojąco z systemu Yiquan.

Program adresowany jest do osób, które ukończyły QiGong poziom drugi.

Prowadząca Sophie Leger  

Sugerowana darowizna za uczestnictwo 400 zł

Early Bird (350 zł) przy wpłacie pełnej kwoty do 8 października 2019.

Liczba miejsc ograniczona. Gwarancją rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości 100 zł.

W czasie warsztatu przewidziana jest przerwa na obiad we własnym zakresie.   

Dla osób powtarzających program - 50% ceny podstawowej
W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość obniżenia ceny programu lub rozłożenia opłaty na raty.

Ilość miejsc ograniczona. Bardzo prosimy o szybką rejestrację.

Wpłatę z dopiskiem QiGong 3 prosimy dokonywać na konto Ośrodka:

Shambhala Kraków
Alior Bank S.A. O/Kraków
98 2490 0005 0000 4500 8581 0440

 

Adres wydarzenia: Kraków, ul. Szlak 65

English Version

In Level 3, we will learn HuaTu's Five Animal Forms: tiger, for tendon strengthening; bear, bone strengthening; deer, preserving generative energy; monkey, enhancing agility; and bird, improving sense of balance.

We will also be introduced to the Red Phoenix Callisthenics System and the Immortals' Guide to Self-Massage and Breath Regulation, practices for removing blockages in the meridians; aligning the spinal column for optimal circulation of qi; and strengthening tendons, bones and muscles.

We will also learn more standing postures from the Yiquan system.

The program is addressed for the participants who finished QiGong level 2.

Teacher Sophie Leger

There is a lunch break planned for each day of practice. The suggested donation for the program is 95 euros. 

There is a 50% discount for participants repeating the program.

There is a limited number of places available. Please register in a timely fashion. 

Early Bird option (85 euro) till 8 October 2019

The event address: Kraków, ul. Szlak 65