Uważność w Relacjach: Cztery naturalne cykle w Miłości, Przyjaźni i Rodzinie // Mindful Relationship: the Four Seasons of Love, Family and Friendship

Szczecin/greg/4mini.jpg
Ośrodek: Szczecin
Data:
sobota 22 wrzesień 2018 (09:00 -18:00)
niedziela 23 wrzesień 2018 (09:00 -18:00)
Nauczyciel : Greg Heffron
Koordynator : Jakub Kwaśnicki
Osoba do kontaktu : Jakub Kwaśnicki
Oplata: PLN280

Wielu z nas, wskutek braku uważności, powiela w swych relacjach cztery wzorce zachowań prowadzące do zbędnego cierpienia. Wnosząc do naszych związków więcej uważności jesteśmy w stanie unikać nieporozumień i pielęgnować autentyczne ludzkie więzi. Podczas programu, wraz z czterema wzorcami braku uważności, poznamy ideę Czterech Pór Roku Uważnego Serca. Są to cykle i umiejętności stanowiące część każdej ludzkiej relacji, nawet tej która powstaje w trakcie zwykłej rozmowy.

 

Program będzie się składał z wykładów, ćwiczeń, dyskusji w parach i grupach. Przedstawiona zostanie instrukcja medytacji uważności i eksploracja ciała-umysłu, dążąca do zrównoważenia serca i intelektu. Materiał prezentowany podczas warsztatu nie ogranicza się do bliższych związków. Można w równej mierze stosować go w rodzinie, w pracy, wśród przyjaciół jak i na obszarach społecznych.

O Nauczycielu

Greg Heffron jest pierwszym certyfikowanym nauczycielem Uważnej Komunikacji autoryzowanym przez autorkę i buddyjską nauczycielkę Susan Gillis Chapman. Naucza warsztatów Uważnej Komunikacji od 2009 roku a od 2005 jest nauczycielem medytacji uważności w tradycji buddyzmu Shambhali. W 2005 roku studiował pod okiem starszego nauczyciela Świadomości Przestrzeni (Mudra) Craiga Warrena Smitha i został autoryzowany, by nauczać tej unikalnej techniki medytacji łączącej umysł i ciało (http://mudrainstitute.org). Zajmuje się coachingiem indywidualnym, prowadzi warsztaty i doradztwo dla biznesu i organizacji takich jak Shambhala Mountain Center, Dechen Chöling Buddhist Retreat Center i innych.

 

 Many of us cling to four basic mindless patterns around relationships which cause unnecessary suffering. Bringing mindfulness to our relationships guides us away from these misunderstandings and back to our genuine human connection. Along with the mindless patterns, we’ll explore The Four Seasons of Mindful Heart — four stages and four skill sets. These cycles and skills are part of every relationship — even the 'relationship' that happens in the space of a single conversation.

 The program will include talks, skill-building exercises, small-group or partner discussion, an introduction to mindfulness meditation and mind-body explorations aimed at balancing heart and intellect. This material is not only for close relationships and applies equally to the everyday conversations, including family, friends, work and community.

About the Teacher

Greg Heffron was the first certified teacher of Mindful Communication authorized by author and Buddhist teacher Susan Gillis Chapman. He has been teaching Mindful Communication workshops since 2009 and has been a mindfulness meditation teacher in the Shambhala Buddhist tradition since 2005. In 2005, he apprenticed with senior Mudra Space Awareness teacher Craig Warren Smith, and became authorized to teach this unique mind-body meditation technique (http://mudrainstitute.org). He coaches individuals, teaches workshops, and consults with businesses and organizations like Shambhala Mountain Center, Dechen Chöling Buddhist Retreat Center and others.