Poziom I Treningu Shambhali "Sztuka bycia człowiekiem" / Shambhala Training Level I "Art of being human"

Warsaw/level_1_new_450.jpg
Data:
piątek 8 czerwiec 2018 (18:30 -21:00)
sobota 9 czerwiec 2018 (09:00 -20:00)
niedziela 10 czerwiec 2018 (09:00 -20:00)
Miejsce:
Shambhala Warszawa
Nauczyciel : Acharya Beate Kirchhof Schlage
Coordinators : Oliwia Gede & Magda Myślińska
Osoba do kontaktu : Magda Myślińska
Oplata : PLN280

(for English scroll down)

Shambhala International od wielu lat prezentuje światu rozległy i otwarty dla wszystkich system edukacyjny, podzielony na części zwane poziomami, które odbywają się w ośrodkach na całym świecie w formie weekendowych warsztatów. Kolejne poziomy rozwijają wiedzę na temat medytacji oraz nauk Shambhali przedstawionych nam przez Chogyama Trungpy Rinpocze i jego syna Sakyonga Miphama Rinpocze.

Zapraszamy na Poziom I Treningu Shambhali, pt.: "Sztuka bycia człowiekiem", który oprócz praktycznej nauki medytacji, porządkuje i ugruntowuje wiedzę na jej temat oraz pomaga rozwijać uważność i świadomość. Prosta a jednocześnie głęboka i wymagająca technika medytacji pozwala nam zatrzymać się i pobyć samemu ze sobą, a także doświadczyć łagodności, zaufania i otwartości wobec siebie - bezwarunkowej dobroci, leżącej u podstaw egzystencji każdego człowieka. Poziom I Treningu Shambhali to znakomita okazja, by podarować sobie trochę czasu i spojrzeć na siebie z innej perspektywy.

W programie, który będzie trwał od piątku wieczór do niedzieli wieczór, znajdą się wykłady, instrukcje, praktyka i dyskusje.

Nauczycielka: Program będzie prowadzony przez Acharyę Beate Kirchhoff-Schalge z Hamburga. Beate w przeszłości zajmowała się pracą w teatrze i wykładała na uniwersytecie. Jest mamą trzech synów. W 2010 roku została mianowana Shastri dla Hamburga i Berlina, a w 2017 Acharyą (najwyższy tytuł nauczycielski w tradycji Shambhali).

Nauki będą przekazywane w języku angielskim z polskim tłumaczeniem. Zapewniamy przekąski w trakcie przerw kawowych oraz kończącego program wspólnego bankietu. Lunch w sobotę i w niedzielę - we własnym zakresie, uczestnicy programu zwyczajowo wychodzą wspólnie do pobliskich restauracji lub przynoszą lunch ze sobą.

Miejsce:

Ośrodek Shambhali Warszawa, ul. Śniadeckich 20/21 (IV piętro, winda)

Czas (godziny mogą ulec zmianie):

8.06.2018 o godz. 18:30 - 21:00

9.06.2018 w godz. 9:00 - 20:00 (przerwa obiadowa około 12.30-14.30)

10.06.2018 w godz. 9:00 – 20:00 (przerwa obiadowa około 12.30-14.30)

Sugerowana darowizna pokrywająca koszty organizacyjne:

30 zł piątkowy wykład (przy chęci uczestniczenia w całości dopłaca się różnicę)

Całość programu: 280 zł

Członkowie Shambhali: 240 zł

Osoby powtarzające program: 180 zł

Warunkiem rezerwacji miejsca na programie jest wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości 50 zł na konto:

Ośrodek Misyjny Shambhala Warszawa

02 1440 1299 0000 0000 0687 9179 (PKO BP)

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację - niezmiernie pomaga to organizatorom.


*******************************************************************************

Discovering basic goodness in the world and in ourselves.

Through the practice of meditation, we glimpse unconditional goodness as the ground of our existence. Opening to ourselves with gentleness and appreciation, we begin to see our potential as genuine and compassionate human beings.

This weekend meditation intensive is the essential first step for entering the Shambhala Training path of bravery and gentleness. The Art of Being Human introduces mindfulness-awareness meditation in a secular context and vocabulary. Engaging the mind, we glimpse the world’s magic without conceptual filters, and begin to discover a basic goodness which is always present.

First time meditators are welcome!

The programme will be taught in English with Polish translation provided as needed. Tea snacks during coffee breaks and a closing reception will be provided. Program participants are invited to either bring their own lunch or eat out at local restaurants.

Teacher: The programme will be directed by Acharya Beate Kirchhoff-Schlage of Hamburg, Germany. Beate is a former theater worker and university teacher and the mother of 3 sons. In 2010 she was appointed Shastri for Hamburg and Berlin and in 2017 she was appointed Acharya (highest title for teachers in Shambhala tradition).

Where?

Shambhala Warszawa Center, Śniadeckich st. 20/21 (IV floor, use lift)

When? (specific hours can change slightly):

8.06.2018 at 6.30 p.m. – 9 p.m.

9.06.2018 at 9 a.m. – 8 p.m. (lunch break around 12:30 to 2:30)

10.06.2018 at 9 a.m. – 8 p.m. (lunch break around 12:30 to 2:30)

Suggested donation (covering organizational costs):

30 zł Friday evening talk (if you decide to participate in the whole programme you can cover the difference)

Whole programme: 280 zł

Shambhala members: 240 zł

Repeating the programme: 180 zł

Please transfer 50 zł fee to assure your place at the programme to:

Ośrodek Misyjny Shambhala Warszawa

02 1440 1299 0000 0000 0687 9179 (PKO BP)

We kindly ask you to register early as it’s very helpful for properly organizing the training.