Poziom 3 Treningu Shambhali: Wojownik w ?wiecie

Szczecin/photo-1466698243653-8ff2436c33f5.jpeg
Ośrodek: Szczecin
Data:
piątek 13 październik 2017 (18:30 -20:30)
sobota 14 październik 2017 (09:00 -18:00)
niedziela 15 październik 2017 (09:00 -18:00)
Nauczyciel : Greg Heffron
Coordinators : Dominik Zięba & Marta Zięba
Osoba do kontaktu : Jakub Kwaśnicki
Oplata: PLN280
Zapraszamy na Poziom 3 Treningu Shambhali "Wojownik w ?wiecie" , podczas którego b?dziemy odkrywa? w jaki sposób i?? przez ?ycie, nie ulegaj?c nawykowym wzorcom zachowa?.

Podczas Poziomu 3, poprzez obserwacj? nawykowych wzorców zachowa?
b?dziemy rozwija? nieustraszono??, a nasz? intencj? b?dzie do?wiadczy?
?ycia poza kokonem, który sobie stworzyli?my. W trakcie treningu
rozwiniemy równocze?nie odwag? i ?agodno??, niezb?dne, by bezpo?rednio
dostrzega? wokó? ?wiat i jego zjawiska, nie przywi?zuj?c si? kurczowo
do w?asnych opinii i przekona?. Dzi?ki praktyce medytacji wniesiemy w
?ycie uwa?no?? i ?wiadomo?? oraz nauczymy si? pracowa? z wszystkim, co
napotkamy w ?wiecie z wra?liwo?ci?, która wyp?ynie z naszej
nieustraszono?ci, delikatno?ci i bycia przebudzonym.

Warsztat poprowadzi Gregory Heffron.

Gregory Heffron - Starszy Instruktor Uwa?nej Komunikacji, w?a?ciciel i zarz?dzaj?cy Green Zone Institute Autoryzowany przez Suzan Gillis Chapman Nauczyciel Uwa?nej Komunikacji, uczy u jej boku od 2009 roku. Jest uczniem Sakyonga i nauczycielem w tradycji Shambhali od 2005 roku. Odby? wtedy sta? u boku Craiga Smitha, starszego nauczyciela ?wiadomo?ci Przestrzeni Mudra, po czym otrzyma? autoryzacj? do nauczania tej unikalnej techniki medytacji umys?-cia?o. W 2003 roku otrzyma? tytu? magistra Kreatywnego Pisania na Uniwersytecie Iowa. Jest coachem, prowadzi warsztaty i pracuje jako konsultant biznesowy firm i organizacji takich jak Shambhala Mountain Center i Dechen Chöling.

Trzeci warsztat weekendowy z cyklu Treningu Shambhali. Warunkim uczestnictwa jest wcze?niejsze uko?czenie poziomu drugiego.

Warsztat prowadzony b?dzie w j?zyku angielskim z t?umaczeniem na j?zyk polski.

Harmonogram: 

13.10.2017 o godz. 18:30 - 20:30
14.10.2017 w godz. 9:00 - 18:30 z przerw? na lunch
15.10.2017 w godz. 9:00 - 18:30 z przerw? na lunchSugerowana darowizna za uczestnictwo w programie to 280z?.  Przy wp?acie do 22.09.2017 - 240z?.

Uprzejmie prosimy o wcze?niejsz? rejestracje - niezmiernie pomaga to organizatorom.