Medytacja w relacji/ Relational meditation

Warsaw/_medytacja_w_relacji.jpg
Ośrodek: Warsaw
Data: piątek 20 październik 2017 (19:00 -21:00) sobota 21 październik 2017 (09:00 -18:00) niedziela 22 październik 2017 (09:00 -18:00)
Nauczyciel : Greg Heffron
Koordynator : Grzegorz Popłoński
Osoba do kontaktu : Grzegorz Popłoński
Oplata: PLN350
Codzienna uważność w bliskości (i jej braku)./ Bringing Mindfulness to Everyday Connection (and Disconnection)

(for English see below)

Komunikując się doświadczamy żywej, nieustannie zmieniającej się przestrzeni porozumienia, która pokazuje nam, jak bardzo jesteśmy podatni na zranienie. Ta tkliwość dotyka trzonu naszego istnienia i stanowi źródło wielkiej radości, ale też ogromnego lęku; jest przy tym również początkiem ogromnej czułości i wglądu. Poprzez zrozumienie warstw i aspektów komunikacji możemy nauczyć się odprężenia w tym procesie i doceniać go nawet, kiedy jest bolesny. Ta umiejętność pozwala by uważność prowadziła nas w komunikacji, ukazując nam nieprzerwany strumień prawdy o nas, o innych i o świecie. Prawda tych momentów pozwala nam stać się bardziej sprawnymi, życzliwymi i pomysłowymi w mierzeniu się z wyzwaniami.

Warsztat ten opiera się o pracę Acharyi Susan Gillus Chapman przedstawioną w książce Pięć kluczy uważnej komunikacji, a jego celem jest zapoznanie uczestników, którzy jeszcze nie znają tej metody z podstawami uważnej komunikacji według Chapman, jak i pogłębienie rozumienia tych zagadnień dla osób, które już znają to podejście.

Greg Heffron
Starszy nauczyciel uważnej komunikacji Greg Heffron nauczał z Susan Gillis Chapman od 2009 roku, w którym założyli Green Zone Institute. Był on pierwszym certyfikowanym nauczycielem uważnej komunikacji według Chapman, prowadził od tej pory warsztaty w Ameryce Północnej i Europie. Wkrótce stał się również autoryzowanym nauczycielem Mudra Space Awareness (uczył się u Craiga Smitha) i odtąd wplata ta wyjątkową metodę medytacji umysł-ciało do każdego niemal warsztatu. W 2007 Greg prowadził zajęcia wspólnie z Craigiem dla studentów wydziału tańca na uniwersytecie Julliard w Nowym Jorku. Zrobił również dyplom z pisania kreatywnego na Uniwersytecie Iowa. Jest coachem, trenerem (prowadzi warsztaty) i doradcą biznesowym (doradza także organizacjom takim jak Shambhala Mountain Center czy Dechen Choling) .

Ceny programu:
30zł wykład w piątek
350 zł program weekendowy (piątek - niedziela )

300 zł early bird (do 20 września)
300 zł członkowie Shambhali (early bird 250 zł)
Potwierdzeniem rejestracji jest wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości 100zł na konto:
Ośrodek Misyjny Shambhala Warszawa
02 1440 1299 0000 0000 0687 9179 (PKO BP)


Miejsce:

Ośrodek Shambhali Warszawa, ul. Śniadeckich 20/21 (IV piętro)

Informacje: [email protected]

Program będzie odbywał się w języku angielskim, z polskim tłumaczeniem.

-----------------------------------------------------------------------

When we communicate, we experience a field of connection which is alive, constantly changing, and reveals how vulnerable we truly are. This vulnerability goes down to the core of our being, and is the source of great joy and great fear. It is also a great source of sensitivity and insight. By coming to understand the layers of communication, we can learn how to relax into this process and appreciate it — even when it is painful. This skill allows all communication to become guided by mindfulness, revealing a continuous stream of fresh truth about ourselves, others and our world. The truth of these moments then allow us to become more effective, kinder, more intuitive and more intelligent when handling challenging situations.

Based on the work presented in Acharya Susan Gillis Chapman’s The Five Keys to Mindful Communication, this workshop will present the basics of Chapman’s Mindful Communication to newcomers, as well as deepening the understanding of those familiar with the approach.


Greg Heffron

Senior Mindful Communication Teacher Greg Heffron has been co-teaching with Susan Chapman since 2009, when they founded Green Zone Institute. He was the first certified teacher of Mindful Communication authorized by Susan Gillis Chapman and has taught workshops across North America and Europe. Soon after he became a mindfulness meditation teacher in 2005, he apprenticed with senior Mudra Space Awareness teacher Craig Smith, and became authorized to teach this unique mind-body meditation technique — included in nearly every workshop. In 2007, Greg co-taught with Smith to fourth year students in the Dance Division at the Julliard School in New York. In 2003 Greggraduated with an MFA in Nonfiction Creative Writing from the University of Iowa. He coaches individuals, teaches workshops, and consults with businesses and organizations like Shambhala Mountain Center, Dechen Choling Buddhist Retreat Center and others.

Price:
30 PLN Friday talk only
350 PLN full weekend programme (Friday - Sunday)

300 PLN early bird (before 20th of September)
300 PLN Shambhala members (early bird 250 PLN)
Please make a deposit of 100 PLN after registering to:

Ośrodek Misyjny Shambhala Warszawa
02 1440 1299 0000 0000 0687 9179 (PKO BP)Where:
Shambhala Warsaw
Śniadeckich 20/21 (IV floor)


For more info: [email protected]

Programme will be taught in English, with Polish translation.