M?dro?? w ?yciu Codziennym

Krakow/mdro.jpg
Ośrodek: Krakow
Data: piątek 31 marzec 2017 (18:00 -21:00) sobota 1 kwiecień 2017 (09:00 -18:00) niedziela 2 kwiecień 2017 (09:00 -18:00)
Nauczyciel : Acharya Beate Kirchhof-Schlage
Koordynatorka : Joanna Helfer
Osoba do kontaktu : Joanna Helfer
(normalny) : PLN220
Program dla osob, ktore uko?czy?y Nieustraszono?? w ?yciu Codziennym

“M?dro?? w ?yciu codziennym” to ostatni program z cyklu “W ?yciu codziennym” i równocze?nie program wie?cz?cy pierwsz? cz??? ?cie?ki Shambhali.

Dzi?ki medytacji odkrywamy nasz? wrodzon? m?dro??, która jest zawsze obecna. Pomaga nam ona przemienia? w dzia?anie wszelkie pe?ne pomieszania sytuacje i emocje towarzysz?ce naszemu codziennemu ?yciu w momencie, w którym si? pojawiaj?. Nie poddajemy si? ju? przygn?bieniu ani nie powstrzymuj? nas przeszkody, jakie pojawiaj? si? na naszej drodze. Wszystko staje si? cz??ci? naszej ?cie?ki, a codzienne wyzwania to tylko kolejna okazja do kontemplacji jak, jak i podj?cia dzia?a? spo?ecznych.

Podczas programu praktykuj?cy otrzymaj? instrukcje na temat tego, jak przemienia? codzienne zdarzenia w m?dro??. Poznaj? warto?ci, jakimi charakteryzuje si? mistrzowski wojownik, który w pe?ni zamanifestowa? bezmiar swojego umys?u i wzbogacaj?ce ?wiat warto?ci. Wprowadzone zostan? równie? nauki buddyzmu wad?rajany, dzi?ki którym ukazana zostaje ?wi?to?? otaczaj?cego nas ?wiata zjawisk.

Wymogi: “Nieustraszonos? w ?yciu codziennym” i Poziom 4 Treningu Szambali. W razie ch?ci uczestnictwa w programie z niespe?nionymi do ko?ca wymogami prosimy o kontakt na [email protected]

Potwierdzeniem udzia?u jest wp?ata zaliczki 50 z? na konto:
Shambhala Kraków
Alior Bank S.A. O/Kraków
98 2490 0005 0000 4500 8581 0440

Serdecznie zapraszamy!