<< sty 2024 >>
ponwtośroczwpiąsobnie
123
07:30 Poranna sesja medytacyjna (tylko online) / Morning Meditation Session (online only) (Krakow)
4
07:30 Poranna sesja medytacyjna (tylko online) / Morning Meditation Session (online only) (Krakow)
5
07:30 Poranna sesja medytacyjna (tylko online) / Morning Meditation Session (online only) (Krakow)
67
8
07:30 Poranna sesja medytacyjna (tylko online) / Morning Meditation Session (online only) (Krakow)
9
07:30 Poranna sesja medytacyjna (tylko online) / Morning Meditation Session (online only) (Krakow)
10
07:30 Poranna sesja medytacyjna (tylko online) / Morning Meditation Session (online only) (Krakow)
11
07:30 Poranna sesja medytacyjna (tylko online) / Morning Meditation Session (online only) (Krakow)
12
07:30 Poranna sesja medytacyjna (tylko online) / Morning Meditation Session (online only) (Krakow)
18:29 wykład otwarty - Medytacja i odwaga (Szczecin)
18:30 Poziom 3 Treningu Shambhali: Spotkanie się ze światem z otwartym sercem - ścieżka łagodnej nieustraszoności (Szczecin)
13
10:00 Poziom 3 Treningu Shambhali: Spotkanie się ze światem z otwartym sercem - ścieżka łagodnej nieustraszoności (Szczecin)
14
10:00 Poziom 3 Treningu Shambhali: Spotkanie się ze światem z otwartym sercem - ścieżka łagodnej nieustraszoności (Szczecin)
15
07:30 Poranna sesja medytacyjna (tylko online) / Morning Meditation Session (online only) (Krakow)
16
07:30 Poranna sesja medytacyjna (tylko online) / Morning Meditation Session (online only) (Krakow)
17
07:30 Poranna sesja medytacyjna (tylko online) / Morning Meditation Session (online only) (Krakow)
18
07:30 Poranna sesja medytacyjna (tylko online) / Morning Meditation Session (online only) (Krakow)
19
07:30 Poranna sesja medytacyjna (tylko online) / Morning Meditation Session (online only) (Krakow)
2021
22
07:30 Poranna sesja medytacyjna (tylko online) / Morning Meditation Session (online only) (Krakow)
23
07:30 Poranna sesja medytacyjna (tylko online) / Morning Meditation Session (online only) (Krakow)
24
07:30 Poranna sesja medytacyjna (tylko online) / Morning Meditation Session (online only) (Krakow)
25
07:30 Poranna sesja medytacyjna (tylko online) / Morning Meditation Session (online only) (Krakow)
26
07:30 Poranna sesja medytacyjna (tylko online) / Morning Meditation Session (online only) (Krakow)
2728
29
07:30 Poranna sesja medytacyjna (tylko online) / Morning Meditation Session (online only) (Krakow)
30
07:30 Poranna sesja medytacyjna (tylko online) / Morning Meditation Session (online only) (Krakow)
31
07:30 Poranna sesja medytacyjna (tylko online) / Morning Meditation Session (online only) (Krakow)
Shambhala PolandCode of Conduct
Copyright © 1994-2024. Shambhala, Shambhala Meditation Center, Shambhala Center, and Shambhala Training are registered service marks of Shambhala Europe gGmbH.
"Way of Shambhala" is a service mark of Shambhala Europe gGmbH.