Shambhala Art 1 "Powrót do zmysłów"/ "Coming to your senses"

Krakow/daniele-levis-pelusi-311031-unsplash.jpg
Ośrodek: Krakow Krakow
Data:
piątek 5 kwiecień 2019 (18:30 -20:30)
sobota 6 kwiecień 2019 (09:00 -18:00)
niedziela 7 kwiecień 2019 (09:00 -18:00)
Nauczyciel : Claire Van Rhyn
Coordinators : Ewa Bartys & Joanna Helfer
Osoba do kontaktu : Joanna Helfer
(normalny) : PLN350
(czlonkowie Shambhali): PLN315
(early birds): PLN300
Odkrywanie źródła procesu kreatywnego oraz tego, co nazywamy sztuką z punktu widzenia dyscyplin medytacyjnych.

Celem Shambhala Art jest odkrywanie źródła procesu kreatywnego oraz tego, co nazywamy sztuką z punktu widzenia dyscyplin medytacyjnych. Nauki Shambhala Art dotyczą paradoksu pomiędzy dyscypliną a grą; uniwersalnej natury kreatywności i komunikacji. Program, na poziomie doświadczalnym, odkrywa co znaczy widzieć rzeczy takimi, jakimi są, a także w jaki sposób możemy odnaleźć źródło inspiracji i jego przejawienia oraz jak może to wpływać na naszą codzienną praktykę łączenia się z wielobarwnością naszego świata.

Cały cykl Shambhala Art składa się z pięciu części. W ten weekend będziemy studiować część 1 tych wyjątkowych nauk.


Część 1: Powrót do zmysłów

Autentyczna sztuka ma podstawę w klarownym postrzeganiu. Poprzez serię doświadczalnych ćwiczeń odkrywamy proces postrzegania, śledząc zarówno jego klarowność jak i zaciemnienia.

Program poprowadzi Claire van Rhyn (Wielka Brytania).

Claire pracuje jako badaczka design'u i pedagog. Jest uczennicą Sakyonga Miphama Rinpocze, uczy Shambhala Art w Europie i Afryce Południowej, jest koordynatorką programu w Europie. Ma ponad 20 lat doświadczenia w projektowaniu informacji, uczeniu sztuki i uczestniczącego procesu twórczego. Jej praktyka artystyczna obejmuje sztukę performatywną, choreografię i instalacje materialno-cyfrowe. Zajmuje się badaniem społecznych procesów poznawczych na Uniwersytetach Cambridge, Exeter i Roehampton. Jej praca doktorska na Royal College of Art została ufundowana przez AHRC London Doctoral Design Center.

Cena programu: 350 zł

Eary Bird (przy rejestracji i wpłacie CAŁOŚCI KWOTY do 1 marca 2018): 300 zł

Powtarzający: 175 zł

Potwierdzeniem rejestracji i rezerwacji swojego miejsca na programie jest wpłata całości kwoty lub bezzwrotnej zaliczki w wysokości 100zł na konto:
Shambhala Kraków
Alior Bank S.A. O/Kraków
98 2490 0005 0000 4500 8581 0440

W razie pytań prosimy o kontakt na: [email protected]

SWięcej informacji wkrótce, serdecznie zapraszamy,

Shambhala Kraków

________________________

Shambhala Art’s purpose is to discover the source of the creative process and the product we call Art, from the viewpoint of a meditative discipline. The Shambhala Art teachings are about the paradox between discipline and play; the universal nature of creativity and communication. The programme experientially explore what it means to see things as they are, as well as how to uncover the source of inspiration, its manifestation, and how it can inform our daily practice of connecting to the vividness of our world. 

The Shambhala Art Programme is taught in five parts. This program will offer the first one.

Part One: Coming to Your Senses.

Genuine art is based on clear perception. Through a series of experiential exercises, Part One explores the process of perception, highlighting both clarity and obscurations.

Programme will be led by Claire van Rhyn

Claire is a design researcher and educationalist. A student of Sakyong Mipham Rinpoche, she teaches Shambhala Art in Europe and South Africa, and coordinates the programme in Europe. She has over 20 years experience in information design, art direction and participatory creative process. Her artistic practice includes performance, choreographic games making and digital-material installations. She has researched social cognition for Universities of Cambridge, Exeter and Roehampton. Her PhD research at the Royal College of Art is funded by the AHRC London Doctoral Design Centre.

Price of the programme: 350 PLN

Early bird (till 1 March 2019): 300 PLN

More information: [email protected]


Welcome!

Shambhala Cracow