Bezgraniczne Współczucie: Łagodni dla Siebie, Dobrzy dla innych // Limitless Compassion: Gentle to Self and Merciful to Others

Szczecin/greg/maha_mini.jpg
Ośrodek: Szczecin
Data:
środa 26 wrzesień 2018 (18:30 -20:00)
Nauczyciel : Greg Heffron
Koordynator : Jakub Kwaśnicki
Osoba do kontaktu : Jakub Kwaśnicki
Oplata: PLN15

W dzisiejszych czasach wiele osób chciałoby „ocalić świat”. Jaki natomiast jest buddyjski pogląd na pomaganie innym? Zgłębiając pojęcie łagodności do samego siebie, płynące z Buddyzmu Hinajany oraz nauki Mahajany o współczuciu dla innych, przyjrzymy się temu jak obydwie te nauki odnoszą się do doświadczenia każdego z nas.

O Nauczycielu

Greg Heffron jest pierwszym certyfikowanym nauczycielem Uważnej Komunikacji autoryzowanym przez autorkę i buddyjską nauczycielkę Susan Gillis Chapman. Naucza warsztatów Uważnej Komunikacji od 2009 roku a od 2005 jest nauczycielem medytacji uważności w tradycji buddyzmu Shambhali. W 2005 roku studiował pod okiem starszego nauczyciela Świadomości Przestrzeni (Mudra) Craiga Warrena Smitha i został autoryzowany, by nauczać tej unikalnej techniki medytacji łączącej umysł i ciało (http://mudrainstitute.org). Zajmuje się coachingiem indywidualnym, prowadzi warsztaty i doradztwo dla biznesu i organizacji takich jak Shambhala Mountain Center, Dechen Chöling Buddhist Retreat Center i innych.

Today, many want to “save the world.” But what is the Buddhist view of helping others? By investigating the Hinayana concept of gentleness towards self and the Mahayana teachings on compassion towards others, we can explore how these two teachings connect within our own experience.

About the Teacher

Greg Heffron was the first certified teacher of Mindful Communication authorized by author and Buddhist teacher Susan Gillis Chapman. He has been teaching Mindful Communication workshops since 2009 and has been a mindfulness meditation teacher in the Shambhala Buddhist tradition since 2005. In 2005, he apprenticed with senior Mudra Space Awareness teacher Craig Warren Smith, and became authorized to teach this unique mind-body meditation technique (http://mudrainstitute.org). He coaches individuals, teaches workshops, and consults with businesses and organizations like Shambhala Mountain Center, Dechen Chöling Buddhist Retreat Center and others.