Uważność: Fundament Ludzkich Więzi / Mindfulness: The Root of Human Connection

Szczecin/greg/padma.jpg
Ośrodek: Szczecin
Data:
środa 19 wrzesień 2018 (18:30 -20:00)
Nauczyciel : Greg Heffron
Koordynator : Jakub Kwaśnicki
Osoba do kontaktu : Jakub Kwaśnicki
Oplata: PLN15

U podstaw metody Pięciu kluczy do uważnego porozumiewania się Susan Chapman, leżą tradycyjne nauki o Pięciu Rodzinach Buddów. Te fascynujące nauki buddyjskie przedstawiają pięć podstawowych energii, które zabarwiają to jak postrzegamy świat i w jaki sposób nawiązujemy kontakty z innymi. Dzięki Rodzinie Padmy możemy przyjrzeć się naszej naturalnej potrzebie ludzkich więzi, temu kiedy zaczynamy się na nie zamykać, i jak możemy ponownie się na nie otworzyć. Wykład będzie wprowadzeniem do weekendowego warsztatu z cyklu Uważnej Komunikacji.

O Nauczycielu

Greg Heffron jest pierwszym certyfikowanym nauczycielem Uważnej Komunikacji autoryzowanym przez autorkę i buddyjską nauczycielkę Susan Gillis Chapman. Naucza warsztatów Uważnej Komunikacji od 2009 roku a od 2005 jest nauczycielem medytacji uważności w tradycji buddyzmu Shambhali. W 2005 roku studiował pod okiem starszego nauczyciela Świadomości Przestrzeni (Mudra) Craiga Warrena Smitha i został autoryzowany, by nauczać tej unikalnej techniki medytacji łączącej umysł i ciało (http://mudrainstitute.org). Zajmuje się coachingiem indywidualnym, prowadzi warsztaty i doradztwo dla biznesu i organizacji takich jak Shambhala Mountain Center, Dechen Chöling Buddhist Retreat Center i innych.

The Mindful Communication material is based on the traditional teachings of The Five Buddha Families. These powerful teachings present five fundamental energies which flavour our ways of perceiving our world and interacting with others. By introducing the “Padma Family,” we can contemplate our natural desire for human connection — how it gets shut down and how we can open back up. This talk will introduce the material for the Mindful Communication weekend program.

About the Teacher

Greg Heffron was the first certified teacher of Mindful Communication authorized by author and Buddhist teacher Susan Gillis Chapman. He has been teaching Mindful Communication workshops since 2009 and has been a mindfulness meditation teacher in the Shambhala Buddhist tradition since 2005. In 2005, he apprenticed with senior Mudra Space Awareness teacher Craig Warren Smith, and became authorized to teach this unique mind-body meditation technique (http://mudrainstitute.org). He coaches individuals, teaches workshops, and consults with businesses and organizations like Shambhala Mountain Center, Dechen Chöling Buddhist Retreat Center and others.