Siła Mediacji: Przekształcanie agresji w świecie pełnym wyzwań/ Power of Peacemaking: Transmuting Aggression in a Challenging World

Warsaw/Greg-Heffron-headshot---glass-bricks-600wide.jpg
Ośrodek: Warsaw
Data:
piątek 14 wrzesień 2018 (18:00 -21:00)
sobota 15 wrzesień 2018 (09:00 -17:00)
niedziela 16 wrzesień 2018 (09:00 -17:00)
Nauczyciel : Greg Heffron
Koordynatorka : Anna Kraszewska
Osoba do kontaktu : Anna Kraszewska
Oplata: PLN350
Program „Siła Mediacji”, oparty na podstawowych naukach Chögyama Trungpy Rinpoche zaadaptowanych przez Acharye Susan Gillis Chapman w „Pięciu kluczach do Uważnej Komunikacji”, eksploruje cztery rodzaje agresywnej mowy, które prowadzą do konfliktu.

Siła Mediacji: Przekształcanie agresji w świecie pełnym wyzwań z Gregiem Heffronem

Program „Siła Mediacji”, oparty na podstawowych naukach Chögyama Trungpy Rinpoche zaadaptowanych przez Acharye Susan Gillis Chapman w „Pięciu kluczach do Uważnej Komunikacji”, eksploruje cztery rodzaje agresywnej mowy, które prowadzą do konfliktu.

Oparty na „Pięciu kluczach do Uważnej Komunikacji” Susan Gillis Chapman, ten weekendowy program jest skupiony na odkrywaniu czterech sposobów, które prowadzą od agresywnej mowy do konfliktu: 1) narzekanie, 2) stwarzanie podziałów, 3) obwinianie, 4) odwet. Używając nauk i treningu Uważnej Komunikacji możemy na każdym etapie przerwać własne wzorce zamykania się, by wnosić większą otwartość i łagodność w nasze relacje i społeczności. Warsztaty obejmują krótkie wykłady, wymianę i dialogi w małych grupach, ćwiczenia z zakresu Świadomości Przestrzeni (Mudra) i medytacje uważności, które pomagają nam odkrywać na nowo nasze autentyczne serce w chwilach trudnej i bolesnej komunikacji.

O Nauczycielu

Greg Heffron jest pierwszym certyfikowanym nauczycielem Uważnej Komunikacji autoryzowanym przez autorkę i buddyjską nauczycielkę Susan Gillis Chapman. Naucza warsztatów Uważnej Komunikacji od 2009 roku a od 2005 jest nauczycielem medytacji uważności w tradycji buddyzmu Shambhali. W 2005 roku studiował pod okiem starszego nauczyciela Świadomości Przestrzeni (Mudra) Craiga Warrena Smitha i został autoryzowany, by nauczać tej unikalnej techniki medytacji łączącej umysł i ciało (http://mudrainstitute.org). Zajmuje się coachingiem indywidualnym, prowadzi warsztaty i doradztwo dla biznesu i organizacji takich jak Shambhala Mountain Center, Dechen Chöling Buddhist Retreat Center i innych.

Data: 14 – 16 września

Cena:

  • Normalna – 350 zł.
  • Dla Członków Shambhali – 320 zł.
  • Early bird (do 15 sierpnia) – 300 zł.

Prosimy o rejestrację poniżej. Jej potwierdzeniem będzie przelew bezzwrotnej zaliczki (100 zł.) lub w przypadku opcji early bird (do 15 sierpnia) całości kwoty (300 zł.) na konto:

Ośrodek Misyjny Shambhala Warszawa

nr konta: 02 1440 1299 0000 0000 0687 9179

W tytule prosimy wpisać „Power of Peacemaking”.

 

Power of Peacemaking: Transmuting Aggression in a Challenging World with Greg Heffron

Coming from core teachings by Chögyam Trungpa as adapted into Acharya Susan Chapman’s Five Keys to Mindful Communication, “The Power of Peacemaking” weekend will explore the four ways that aggressive speech escalates into conflict.

Coming from Susan Gillis Chapman’s The Five Keys to Mindful Communication, this weekend program will explore the four ways that aggressive speech escalates into conflict: 1) complaint, 2) divisiveness, 3) blame and 4) retaliation. Using the teachings and training of Mindful Communication we can interrupt our own shut down patterns at each step to bring greater openness and gentleness to our relationships and communities. The workshop will include short talks, small group dialogues, Mudra Space Awareness exercises and mindfulness meditation to help us rediscover our authentic heart in the midst of challenging and painful communication.

About the Teacher

Greg Heffron was the first certified teacher of Mindful Communication authorized by author and Buddhist teacher Susan Gillis Chapman. He has been teaching Mindful Communication workshops since 2009 and has been a mindfulness meditation teacher in the Shambhala Buddhist tradition since 2005. In 2005, he apprenticed with senior Mudra Space Awareness teacher Craig Warren Smith, and became authorized to teach this unique mind-body meditation technique (http://mudrainstitute.org). He coaches individuals, teaches workshops, and consults with businesses and organizations like Shambhala Mountain Center, Dechen Chöling Buddhist Retreat Center and others.

Dates: September, 14th – 16th

Price:

  • Regular – 350 PLN
  • Shambhala Members – 320 PLN
  • Early bird (until August, 15th) – 300 PLN

Please register below and confirm by transferring non-refundable advance (100 PLN) or the whole amount in case of early bird (until August, 15th) to:

Osrodek Misyjny Shambhala Warszawa

Account number: 02 1440 1299 0000 0000 0687 9179

Please include „Power of Peacemaking” in the transfer’s name.