Trident Assembly

dorje_kasung_trident.jpg
Ośrodek: Krakow Krakow
Data:
piątek 4 maj 2018 (19:00 -21:00)
sobota 5 maj 2018 (09:00 -18:00)
niedziela 6 maj 2018 (09:00 -13:00)
Nauczyciel : Deborah Coats
Koordynatorka : Ania Bartys
Osoba do kontaktu : Ania Bartys
Program dla weteranów Magyal Pomra Encampment.