Trzy Klejnoty i Samsara / Samsara and the Three Jewels

Szczecin/16.jpg
Ośrodek: Szczecin
Data:
sobota 17 luty 2018 (09:00 -18:00)
niedziela 18 luty 2018 (09:00 -18:00)
Nauczyciel : Acharya Samten Kobelt
Koordynator : Jakub Kwaśnicki
Osoba do kontaktu : Jakub Kwaśnicki
Oplata: PLN250
Material Fee: PLN50.00
"W tradycji buddyjskiej, celem przyjęcia Schronienia jest porzucenie pomieszania oraz połączenie się ze stanem przebudzenia ... Przez przyjęcie schronienia powierzamy się wolności." Chogyam Trungpa Rinpocze

(For english please scroll down)

Zapraszamy na program, którego wiodącym tematem będą Trzy Klejnoty stanowiące podstawowe wartości w buddyzmie: Budda jako wzór, Dharma - jego nauki, Sangha – społeczność praktykująca owe nauki. Na programie wyjaśniona będzie również idea przyjmowania Schronienia w Trzech Klejnotach oraz co ma z tym wspólnego samsara - niekończący się cykl cierpienia.

 "W tradycji buddyjskiej, celem przyjęcia Schronienia jest porzucenie pomieszania oraz połączenie się ze stanem przebudzenia ... Przez przyjęcie schronienia powierzamy się wolności." Chogyam Trungpa Rinpocze

Program skierowany jest zarówno do osób zainteresowanych naukami buddyjskimi, jak i tych, które już praktykują buddyzm.

Po programie, dla osób zainteresowanych, odbędzie się ceremonia przyjęcia Schronienia. Dla osób, które zamierzają przyjąć Schronienie, zalecana jest wcześniejsza rozmowa z instruktorem medytacji w tradycji Shambhali.

Program oraz ceremonię przyjęcia Schronienia w Trzech Klejnotach poprowadzi Acharya Samten Kobelt.

Acharya Samten Kobelt urodził się w Szwajcarii. W 1984 r. został uczniem Chögyama Trungpy Rinpoche. Przez wiele lat studiował i nauczał medytacji w Stanach Zjednoczonych. W tradycji QiGong Evy Wong praktykuje od 2005 r. Obecnie podróżuje po świecie i naucza dyscyplin ciała i umysłu m.in. medytacji, QiGong, tańca kontemplatywnego.

Program prowadzony będzie w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski.

 Harmonogram: 

17.02.2018 w godz. 9:00 - 18:00 program z przerwą na lunch

18.02.2018 w godz. 9:00 - 12:30 program

                               14:00 - 18:00 ceremonia Schronienia, celebracja  

Sugerowana darowizna za uczestnictwo w programie: 250zł. 

Koszt materiałów dla przyjmujących schronienie: 50zł.

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestracje - niezmiernie pomaga to organizatorom. Osoby planujące bądź rozważające przyjęcie Schronienia prosimy o poinformowanie organizatorów w trakcie rejestracji. 

 

ENGLISH

Shambhala Szczecin warmly invites everyone to join us for a presentation of the Three Jewels: the Buddha as inspiration, the Dharma - his teachings and the Sangha - the community which practices these teachings: which together can be seen as the basic values of Buddhism.  During this weekend program we will find out the idea behind taking refuge in the Three Jewels and what this has to do with Samsara - the endless cycle of suffering.

 "In the Buddhist tradition, the purpose of taking refuge is to awaken from confusion and associate oneself with wakefulness. ... By taking the refuge vow we commit ourselves to freedom." - Chögyam Trungpa Rinpoche

The program is open to those who have an interest in Buddhism as well as to those who follow the Buddhist path.

On sunday, the program will conclude with a Refuge Ceremony open to all. For those considering taking Refuge we recommend talking to a Meditation Instructor within the Shambhala tradition beforehand.

 Both the program and the Refuge Ceremony will be led by Acharya Samten Kobelt.

Acharya Samten Kobelt was born in Switzerland. In 1984 he became a student of Chögyam Trungpa Rinpoche. He studied and taught meditation for many years in the United States. He's been practicing QiGong in Eva Wong's lineage since 2005. Currently, he travels the world teaching body and mind disciplines such as meditation, QiGong and contemplative dance.

 The program will be taught in english with a translation into polish.

 Schedule:

17.02.2018, 9:00 - 18:00 program (including lunch brake)

18.02.2018, 9:00 - 12:30 program

                 14:00 - 18:00 Refuge Ceremony, Celebration  

 

Suggested Donation for program: 60 euros

Material Fee: 12 euros

We kindly ask participants to register in a timely fashion - this is very helpful for the organizers. If have decided to or are considering taking refuge, please specify so in the registration form.