Informacje o programie Nauki o 6 paramitach i Ślubowanie Bodhisattwy/ Teaching on 6 paramitas and the Bodhisattva Vow

Data : 15 gru 2017 (18:00) - 17 gru 2017 (19:00)


Nauczyciel :Acharya Barbara Märtens


Miejsce: Warsaw


Oplata PLN 250 Oplata: PLN 50.00
If you have a coupon, enter the code here below

Informacje osobowe
*
*
*
*
Newsletter Kraków
Newsletter Warszawa
Newsletter Szczecin