QiGong Poziom 1 i 2

symbols/qigong4.jpg
Ośrodek: Krakow
Data:
sobota 2 grudzień 2017 (09:30 -18:00)
niedziela 3 grudzień 2017 (09:30 -17:30)
Nauczyciel : Acharya Samten Kobelt
Osoba do kontaktu : Mirosław Flokiewicz

English Version below Polish 

Shambhala Kraków serdecznie zaprasza na weekendowe warsztaty QiGong, które poprowadzi Acharya Samten Kobelt.

02.12.2017 (sobota) poziom 1 treningu
03.12.2017 ((niedziela) poziom 2 treningu

W czasie warsztatów poznamy podstawy taoistycznego QiGong w linii Evy Wong. W trakcie wykonywania łagodnych, relaksacyjnych ćwiczeń nauczymy się jak pracowac z ciałem, oddechem i umysłem.

QiGong (wym. czi-kung) jest zestawem cwiczeń wywodzących się ze starożytnych Chin, wspomagających zdrowie i długowieczność. QiGong (Qi - życiowa energia, Gong - jej perfekcyjne opanowanie) to synchronizacja ciała i umysłu poprzez ruch i oddech. Może być stosowana w celach medycznych, jako medytacja lub sztuka walki.

Acharya Samten Kobelt urodził się w Szwajcarii. W 1984 r. został uczniem Chögyama Trungpy Rinpoche. Przez wiele lat studiował i nauczał medytacji w Stanach Zjednoczonych. W tradycji QiGong Evy Wong praktykuje od 2005 r. Obecnie podróżuje po świecie i naucza dyscyplin ciała i umysłu m.in. medytacji, QiGong, tańca kontemplatywnego.

cwiczenia QiGong mają pozytywny wpływ na samopoczucie, redukcję stresu, prawidłową pracę mięśni, stawów, wiązadeł i kości, dotlenianie i energetyzowanie narządów wewnętrznych oraz na poprawę cyrkulacji życiowej energii Qi.

W czasie warsztatu przewidziana jest przerwa na obiad. Sugerowana darowizna za uczestnictwo w poziomie 1 - 175 zł, w poziomie 2 - 175 zł.
Early Bird 300zł (po 150zł za poziom) do 1 listopada 2017
Dla osób powtarzających program - 50% ceny podstawowej

W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość obnizenia ceny programu lub rozzozenia opłaty na raty.

Program bedzie prowadzony w języku angielskim z tłumaczeniem na język polski.

WAŻNE: Dany poziom jest uznany za zaliczony jedynie, gdy uczestnik był obecny na wszystkich wykładach i sesjach ćwicze ń (cała sobota/cała niedziela)!

Ilość miejsc ograniczona. Bardzo prosimy o szybką rejestrację tutaj: https://krakow.shambhala.org/registration/?action=form&id=328863 oraz wpłatę bezzwrotnej zaliczki w wysokości 70 zł na konto: Ośrodek Misyjny Shambhala Kraków
ul.Miodowa 32/5, 31-052 Kraków, 
Bank: Alior Bank S.A. Oddział Kraków
Nr konta: 07 2490 0005 0000 4600 7243 0297
 

English Version

02.12.2017 (Saturday) Level 1

03.12.2017 (Sunday)   Level 2

This weekend workshop will present the foundations of Taoist QiGong within the lineage of Eva Wong. While performing gentle and relaxing exercises, participant will learn how to work with body, breath and mind.

QiGong (pron. Chi-kung) is a set of exercise aimed at enhancing health and longevity that has it's roots in ancient China. GiGong (Qi- life energy, Gong - it's perfect mastery) is a way of synchronizing mind and body through body movement and breath control. It can be used for medical reasons, as a form of meditation or as a martial art.

Acharya Samten Kobelt was born in Switzerland. In 1984 he became a student of Chögyam Trungpa Rinpoche. He studied and taught meditation for many years in the United States. He's been practicing QiGong in Eva Wong's lineage since 2005. Currently, he travels the world teaching body and mind disciplines such as meditation, QiGong and contemplative dance.

QiGong provides beneficial effects to our state of being, reduces stress, ensures the proper functioning of muscles, joints, ligaments and bones, facilitates the flow of oxygen and energy to our internal organs and improves the flow of Qi, our life energy, through our body.

There is a lunch break planned for each day of practice. The suggested donation for each level is 45 Euros. 

There is a 50% discount for participants repeating the program.

IMPORTANT: To complite the program you have to be present at all lectures and exercises.

There is a limited number of places available. Please register in a timely fashion.