Medytacja od pierwszego wejrzenia

Katowice/db.jpg
Ośrodek: Krakow Katowice
Data:
czwartek 19 październik 2017 (19:00 -20:30)
Nauczyciel : Martyna Graczyk
KATOWICE Wprowadzenie do medytacji uwa?no?ci i ?wiadomo?ci

W programie WPROWADZENIE i INSTRUKCJA do podstawowej medytacji Shamatha, opartej na uwa?no?ci i ?wiadomo?ci.

Medytacja, to g??boka, naturalna technika, dzi?ki której mo?emy si? zatrzyma?, przyjrze? si? w?asnemu umys?owi i prawdziwie do?wiadczy? chwili obecnej. Stopniowo zaprzyja?niamy si? z sob? odkrywaj?c w?asn? ?agodno??, otwarto?? i si??. Zyskujemy poczucie obecno?ci, autentyczno?ci i swobody zarówno na poduszce medytacyjnej, jak i w naszym codziennym ?yciu.

Nauczyciel:  Martyna Graczyk
Nauczycielka i instruktorka medytacji w linii Shambhali. Uczennica Sakyonga Miphama Rinpoche.
Przez wiele lat zaanga?owana w rozwijanie o?rodków Shambhali w Polsce oraz organizacj? d?u?szych programów i odosobnie?. Z wykszta?cenia psycholog. Mieszka w Bielsku-Bia?ej.

Data: 
Czwartek, 19 pa?dziernika, godz. 19.00

Miejsce:
Shambhala Katowice, ul. T.Ko?ciuszki 18/12

Koszt:
Darowizna na pokrycie kosztów organizacyjnych: 10 z?

Kontakt:
[email protected]
tel. 607 220 567