Mudra - Swiadomość Przestrzeni

Bourg-Argental/IMG_0294.JPG
Ośrodek: Krakow
Data: wtorek 10 październik 2017 (18:00 -20:00)
Nauczyciel : Greg Heffron
Koordynatorka : Magdalena Grudniewska
Osoba do kontaktu : Magdalena Grudniewska
(normalny) : PLN30

Mudra Świadomości Przestrzeni, to unikalna praktyka medytacyjna rozwinięta przez Chogiama Trungpę Rinpocze, którego zainspirował Tybetański Taniec Klasztorny i używane tam ćwiczenia, łączące trening fizyczny z rozwijaniem świadomości zmysłowej. Tworząc program Mudry (1972-76) Trungpa korzystał również z doświadczeń wyniesionych z pracy z międzynarodową grupą reżyserów teatralnych i aktorów.
Mudra powstała jako poszerzenie formalnej praktyki medytacji shamata - jako wyjątkowa metoda rozwijania medytacji w działaniu, już poza salą medytacyjną, w każdym naszym doświadczeniu. Mudra, to praca z ciałem i umysłem, służąca badaniu formy i przestrzeni. Program składa się z wykładu i specjalnych ćwiczeń.
Warsztat jest otwarty dla wszystkich