Poziom I Treningu Shambhali "Sztuka bycia człowiekiem" / Shambhala Training Level I "Art of being human"

fb_cover_ts1_sarah.jpg
Ośrodek: Warsaw
Data: piątek 19 maj 2017 (19:00 -21:00) sobota 20 maj 2017 (09:00 -20:00) niedziela 21 maj 2017 (09:00 -20:00)
Nauczyciel : Sarah Coleman
Koordynatorka : Helena Pryłowska
Osoba do kontaktu : Helena Pryłowska
Oplata: PLN280

(for English scroll down)

Shambhala International od wielu lat prezentuje światu rozległy i otwarty dla wszystkich system edukacyjny, podzielony na części zwane poziomami, które odbywają się w ośrodkach na całym świecie w formie weekendowych warsztatów. Kolejne poziomy rozwijają wiedzę na temat medytacji oraz nauk Shambhali przedstawionych nam przez Chogyama Trungpy Rinpocze i jego syna Sakyonga Miphama Rinpocze.

Zapraszamy na Poziom I Treningu Shambhali, pt.: "Sztuka bycia człowiekiem", który oprócz praktycznej nauki medytacji, porządkuje i ugruntowuje wiedzę na jej temat oraz pomaga rozwijać uważność i świadomość. Prosta a jednocześnie głęboka i wymagająca technika medytacji pozwala nam zatrzymać się i pobyć samemu ze sobą, a także doświadczyć łagodności, zaufania i otwartości wobec siebie - bezwarunkowej dobroci, leżącej u podstaw egzystencji każdego człowieka. Poziom I Treningu Shambhali to znakomita okazja, by podarować sobie trochę czasu i spojrzeć na siebie z innej perspektywy.

W programie, który będzie trwał od piątku wieczór do niedzieli wieczór, znajdą się wykłady, instrukcje, praktyka i dyskusje. Program poprowadzi znakomita i znana nauczycielka Sarah Coleman z towarzyszeniem tłumacza i instruktorów medytacji.Nauczycielka: Sarah Coleman pochodzi z Ameryki i od roku 1972 jest uczennicą Chogyama Trungpy Rinpocze i jego syna Sakyonga Miphama Rinpocze. Przez wiele lat była edytorką tekstów Chogyama Trungpy, dzięki czemu miała możliwość osobistego kontaktu z Rinpocze oraz pracy nad licznymi publikacjami m.in. nad książką "Szambala: święta ścieżka wojownika". Sarah naucza buddyzmu i Ścieżki Szambali od ponad 35 lat. Mieszka i naucza w Europie od 1996 roku, obecnie w Amsterdamie.

Nauki będą przekazywane w języku angielskim z polskim tłumaczeniem. Zapewniamy przekąski w trakcie przerw kawowych oraz kończącego program wspólnego bankietu. Lunch w sobotę i w niedzielę - we własnym zakresie, uczestnicy programu zwyczajowo wychodzą wspólnie do pobliskich restauracji lub przynoszą lunch ze sobą.

Miejsce:

Ośrodek Shambhali Warszawa, ul. Śniadeckich 20/21 (IV piętro, winda)

Czas (godziny mogą ulec zmianie):

19.05.2017 o godz. 19:00 - 21:00

20.05.2017 w godz. 9:00 - 20:00 (przerwa obiadowa około 12.30-14.30)

21.05.2017 w godz. 9:00 – 20:00 (przerwa obiadowa około 12.30-14.30)

Sugerowana darowizna pokrywająca koszty organizacyjne:

30 zł piątkowy wykład (przy chęci uczestniczenia w całości dopłaca się różnicę)

Całość programu: 280 zł

Członkowie Shambhali: 240 zł

Osoby powtarzające program: 180 zł

Warunkiem rezerwacji miejsca na programie jest wpłata bezzwrotnej zaliczki w wysokości 50 zł na konto:

Ośrodek Misyjny Shambhala Warszawa

02 1440 1299 0000 0000 0687 9179 (PKO BP)

(tytuł przelewu: "Darowizna na cele kultu religijnego. TS I." umożliwi odliczenie całej kwoty od podatku)

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację - niezmiernie pomaga to organizatorom.


*******************************************************************************

Discovering basic goodness in the world and in ourselves.

Through the practice of meditation, we glimpse unconditional goodness as the ground of our existence. Opening to ourselves with gentleness and appreciation, we begin to see our potential as genuine and compassionate human beings.

This weekend meditation intensive is the essential first step for entering the Shambhala Training path of bravery and gentleness. The Art of Being Human introduces mindfulness-awareness meditation in a secular context and vocabulary. Engaging the mind, we glimpse the world’s magic without conceptual filters, and begin to discover a basic goodness which is always present.

First time meditators are welcome!

This weekend program will be taught by reknown teacher Sarah Coleman, accompanied by meditation instructors. The programme will be taught in English with Polish translation provided as needed. As much as possible, individual instruction and discussion groups will be in English as well.

Tea snacks during coffee breaks and a closing reception will be provided. Program participants are invited to either bring their own lunch or eat out at local restaurants.

Teacher: Sarah Coleman has been a student of the Dorje Dradul, Chögyam Trungpa, Rinpoche, and Sakyong Mipham Rinpoche since 1972. Serving as the Dorje Dradul's editor for many years, she had the good fortune to spend a lot of time with him, and worked on many of his publications, including Shambhala, the Sacred Path of the Warrior. Sarah has taught extensively for more than thirty years, and has been living and teaching in Europe since 1996.

Where?

Shambhala Warszawa Center, Śniadeckich st. 20/21 (IV floor, use lift)

When? (specific hours can change slightly):

19.05.2017 at 7 p.m. – 9 p.m.

20.05.2017 at 9 a.m. – 8 p.m. (lunch break around 12:30 to 2:30)

21.05.2017 at 9 a.m. – 8 p.m. (lunch break around 12:30 to 2:30)

Suggested donation (covering organizational costs):

30 zł Friday evening talk (if you decide to participate in the whole programme you can cover the difference)

Whole programme: 280 zł

Shambhala members: 240 zł

Repeating the programme: 180 zł

Please transfer 50 zł fee to assure your place at the programme to:

Ośrodek Misyjny Shambhala Warszawa

02 1440 1299 0000 0000 0687 9179 (PKO BP)

(Transfer title: "Darowizna na cele kultu religijnego. TS I." allows the tax reduction)

We kindly ask you to register early as it’s very helpful for properly organizing the training.