Nauki o 6 paramitach i Ślubowanie Bodhisattwy/ Teaching on 6 paramitas and the Bodhisattva Vow

Warsaw/paramity_fb_cover.jpg
Ośrodek: Warsaw
Data:
piątek 15 grudzień 2017 (18:00 -21:00)
sobota 16 grudzień 2017 (09:00 -20:00)
niedziela 17 grudzień 2017 (09:00 -19:00)
Nauczyciel : Acharya Barbara Märtens
Osoba do kontaktu : Barbara Tyboń
Oplata: PLN250
Material Fee: PLN50.00

(for English see below)

Paramity zwane też wyzwalającymi działaniami to praktyki, które pozwalają nam stopniowo urzeczywistniać naszą nature buddy przede wszystkim w kontekście przekraczania swojego ja i służenia innymi. W szczególny sposób zatrzymamy się nad rolą paramit na ścieżce Shambhali.

Ślubowanie Bodhisatwy  adresowane jest do osób, które przyjęły wcześniej schronienie w dowolnej tradycji buddyjskiej oraz które odczuwają mocne pragnienie wstąpienia na ścieżkę Bodhistattwy. Aspiracja do przyjęcia ślubowania nie oznacza, że już potrafimy pomagać innym, ale że odczuwamy w sobie głęboka tęsknotę za oddaniem się tej ścieżce. Ślubowanie włącza nas w linię bodhisattwów i wyposaża w moce umożliwiające służenie innym.

Program jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych, ceremonia ślubowania i nauki dotyczące ścieżki Bodhisattwy tylko dla osób pragnących złożyć ślubowanie. Na uroczystość w niedzielą zapraszamy też osoby, które w przeszłości składały to ślubowanie.

Program prowadzi Acharya Barbara Martens wspaniała nauczycielka z wielkim doświadczeniem nauczania zarówno w kontekście Shambhali, buddyzmu jak i psychologii kontemplatywnej. Osoba o niezgłębionej mądrości i wielkim sercu.

Ramowe godziny programu:

Piątek 15.12: 18.00 – 21.00 (wykład otwarty)

Sobota 16.12: 9.00 – 20.00 ( program otwarty dla wszystkich)

Niedziela 17.12 (tylko dla osób przyjmujących ślubowanie oraz osób, które już je składały w przeszłości): 9.00 – 15.00

Opłata: 250 zł (program o paramitach)

300 zł dla osób ślubujących (cena zawiera koszt materiałów)

W zgłoszeniu proszę o jasną informację czy uczestnictwo dotyczy programu 6 paramit czy także ślubowania.

Ilość miejsc ograniczona, miejsce na programie rezerwuje bezzwrotna zaliczka 50 zł na konto Warszawskiego Ośrodka Shambhali

6 PARAMITAS AND THE BODHISATTVA VOW

Paramitas also know as liberating activities are traditional Buddhist practices which enable us incarnating our Buddha nature by transcending our ego and helping other beings. We wil take a closer look at how paramitas work on Shambhala path.

The Bodhisattava vow is addressed to those of you who already take a refuge in any of Buddhist traditions and have a deep longing to follow the Bodhisattva path. Taking the vow doesn’t mean you already know how to serve others.  Taking the vow expresses our deep longing to do so and – by including us into the Bodhisattvas lineage – gives us capabilities to follow this path.

Teacher: Acharya Barbara Maertens – teaching deeply from the heart and in full clarity Shambhala / Buddhist programmes and contemplative psychology.

Approximate timetable:

15.12 Friday: 18.00 – 21.00

16.12 Saturday: 9.00 – 20.00

17.12 Sunday: 9.00 – 15.00 (only for people who are taking vow and those who have already taken it – welcome)

Participants from abroad:

6 paramitas programme: €60

Whole programme  (with taking the vow): €80

Number of participants is restricted – please book your place with €15 installment.

In registration process please make it clear if your participance concerns 6 paramitas programme  or also the vow.