Poziom Drugi Treningu Shambhali / Shambhala Training Level 2

Szczecin/lev2_mini.jpg
Ośrodek: Szczecin
Data: piątek 26 maj 2017 (18:30 -20:30) sobota 27 maj 2017 (10:00 -19:30) niedziela 28 maj 2017 (10:00 -20:00)
Nauczyciel : Sarah Coleman
Koordynator : Jakub Kwaśnicki
Osoba do kontaktu : Jakub Kwaśnicki
Oplata: PLN280
Poziom Drugi Treningu Shambhali - Narodziny Wojownika.

Drugi Poziom Treningu Shambhali to pog??bianie naszego rozumienia praktyki medytacji oraz praca z trudno?ciami, jakie pojawiaj? si? na ?cie?ce. Przyjrzymy si? temu, jak nasze nawykowe sposoby my?lenia przy?miewaj? zarówno nieuwarunkowan? wspania?o?? ?wiata, w którym ?yjemy, jak i autentyczn? delikatno?? naszego serca. Poznamy poj?cie kokonu – w jaki sposób wykorzystujemy nawyki aby nie czu? l?ku. Nauczy nas to dostrzega? i docenia? fakt, ?e zasadniczo nie ma przeszkód, by do?wiadcza? podstawowej dobroci. 

Program poprowadzi znakomita i znana nauczycielka Sarah Coleman z towarzyszeniem t?umacza i instruktorów medytacji.Nauczycielka: Sarah Coleman pochodzi z Ameryki i od roku 1972 jest uczennic? Chogyama Trungpy Rinpocze i jego syna Sakyonga Miphama Rinpocze. Przez wiele lat by?a edytork? tekstów Chogyama Trungpy, dzi?ki czemu mia?a mo?liwo?? osobistego kontaktu z Rinpocze oraz pracy nad licznymi publikacjami m.in. nad ksi??k? "Szambala: ?wi?ta ?cie?ka wojownika". Sarah naucza buddyzmu i ?cie?ki Szambali od ponad 35 lat. Mieszka i naucza w Europie od 1996 roku, obecnie w Amsterdamie.

 

Miejsce: O?rodek Shambhali Szczecin, ul. ?l?ska 8/4

Czas: 

26.05.2017 o godz. 18:30 - 20:30

27.05.2017 w godz. 10:00 - 19:30

28.05.2017 w godz 10:00 - 19:00


W czasie warsztatu przewidziana jest przerwa na obiad. Sugerowana darowizna za uczestnictwo w programie - 280z?. Przy wp?acie do 26.04.2017 - 240z?.

Warunkiem wzi?cia udzia?u w programie jest uko?czenie Pierwszego Poziomu Treningu Shmabhali.

Dla osób powtarzaj?cych program - 50% ceny podstawowej.

Ilo?? miejsc ograniczona. Bardzo prosimy o szybk? rejestracj?.

Rejestracja: shambhala.pl/calendar

e-mail: [email protected]