QiGong Poziom 1 i Poziom2 // QiGong level1 &level2

Szczecin/samten.jpg
Ośrodek: Szczecin
Data: sobota 6 maj 2017 (09:30 -19:30) niedziela 7 maj 2017 (09:30 -17:30)
Nauczyciel : Acharya Samten Kobelt
Koordynator : Jakub Kwaśnicki
Osoba do kontaktu : Jakub Kwaśnicki
Oplata: PLN280
W czasie warsztatów poznamy podstawy taoistycznego QiGong w linii Evy Wong. W trakcie wykonywania ?agodnych, relaksacyjnych ?wicze? nauczymy si? jak pracowa? z cia?em, oddechem i umys?em.

Please scroll down for English version


Shambhala Szczecin serdecznie zaprasza na weekendowe warsztaty

QiGong, które poprowadzi Acharya Samten Kobelt.

 

06.05.2017 (sobota)poziom 1 treningu

07.05.2017 (niedziela) poziom 2 treningu

W czasie warsztatów poznamy podstawy taoistycznego QiGong w linii Evy Wong. W trakcie wykonywania ?agodnych, relaksacyjnych ?wicze? nauczymy si? jak pracowa? z cia?em, oddechem i umys?em

QiGong (wym. czi-kung) jest zestawem ?wicze? wywodz?cych si? ze staro?ytnych Chin, wspomagaj?cych zdrowie i d?ugowieczno??. QiGong (Qi - ?yciowa energia, Gong - jej perfekcyjne opanowanie) to synchronizacja cia?a i umys?u poprzez ruch i oddech. Mo?e by? stosowana w celach medycznych, jako medytacja lub sztuka walki.

Acharya Samten Kobelt urodzi? si? w Szwajcarii. W 1984 r. zosta? uczniem Chögyama Trungpy Rinpoche. Przez wiele lat studiowa? i naucza? medytacji w Stanach Zjednoczonych. W tradycji QiGong Evy Wong praktykuje od 2005 r. Obecnie podró?uje po ?wiecie i naucza dyscyplin cia?a i umys?u m.in. medytacji, QiGong, ta?ca kontemplatywnego.

?wiczenia QiGong maj? pozytywny wp?yw na samopoczucie, redukcj? stresu, prawid?ow? prac? mi??ni, stawów, wi?zade? i ko?ci, dotlenianie i energetyzowanie narz?dów wewn?trznych oraz na popraw? cyrkulacji ?yciowej energii Qi.

W czasie warsztatu przewidziana jest przerwa na obiad. Sugerowana darowizna za uczestnictwo w poziomie 1 - 140z?, w poziomie 2 - 140z?. Przy wp?acie do 06.04.2017 - 120z?/poziom.

Dla osób powtarzaj?cych program - 50% ceny podstawowej

Ilo?? miejsc ograniczona. Bardzo prosimy o szybk? rejestracj?.

Rejestracja: shambhala.pl/calendar

e-mail: [email protected]

 

English Version

06.05.2017 (saturday) Level 1

07.05.2017 (sunday)   Level 2

This weekend workshop will present the foundations of Taoist QiGong within the lineage of Eva Wong. While performing gentle and relaxing exercises, participant will learn how to work with body, breath and mind.

QiGong (pron. Chi-kung) is a set of exercise aimed at enhancing health and longevity that has it's roots in ancient China. GiGong (Qi- life energy, Gong - it's perfect mastery) is a way of synchronizing mind and body through body movement and breath control. It can be used for medical reasons, as a form of meditation or as a martial art.

Acharya Samten Kobelt was born in Switzerland. In 1984 he became a student of Chögyam Trungpa Rinpoche. He studied and taught meditation for many years in the United States. He's been practicing QiGong in Eva Wong's lineage since 2005. Currently, he travels the world teaching body and mind disciplines such as meditation, QiGong and contemplative dance.

QiGong provides beneficial effects to our state of being, reduces stress, ensures the proper functioning of muscles, joints, ligaments and bones, facilitates the flow of oxygen and energy to our internal organs and improves the flow of Qi, our life energy, through our body.

There is a lunch break planned for each day of practice. The suggested donation for each level is 35euros. 

There is a 50% discount for participants repeating the program.

There is a limited number of places available. Please register in a timely fashion. 

Registration: shambhala.pl/calendar

e-mail: [email protected]